itScholar

Výuka informatiky zajímavě

interaktivní výuka informatiky teorii a praktickými cvičeními - vše na jednom místě


Cvičebnice informatiky

Interaktivní a intuitivní forma výuky Informatiky srozumitelnou metodou v online prostředí pro všechny úrovně znalostí žáků. Online výuka efektivně nahrazuje učebnice, zjednodušuje pochopení problematiky a nabízí velké množství interaktivních ukázek a cvičení v bezpečném prostředí s plnou kontrolou a administrací učitelem.

Spolupráce s pedagogy

Prezentovaný edukační systém připravili zkušení pedagogové informatiky základních škol pro své kolegy a žáky ve spolupráci s IT profesionály. V případě nutnosti nabízejí zaučení, podporu a rady uživatelům.

itScholar umožňuje mezi jinými:

 • Nahrazuje/doplňuje stávající učebnice, především praktickou výukou a cvičeními, ke každé oblasti RVP, založenými na mottu: "Učení praxí".
 • Je plně v souladu s novým RVP 2021, zajistí škole jeho splnění.
 • Aktivně pomáhá žákům a učitelům s teoretickou a praktickou výukou pomocí velkého množství různých příkladů a videoukázek, kde si žáci mohou teorii okamžitě vyzkoušet v praxi pro lepší pochopení probíraného tématu.
 • Učitel má plnou administrativní kontrolu a přehled o třídách i každém jednotlivci
 • Možnost sledovat individuální / skupinový pokrok studenta (studentů)
 • Schopnost zadávat / kontrolovat domácí úkoly a testy
 • Speciální sekce s návrhy cvičení, příklady a teorii pro každé probírané téma.
 • Přístupný ze všech zařízení (PC, notebook, tablet, mobilní telefon)
 • Přístup ze všech operačních systémů (Windows, Android, iOS)
 • Dovoluje i samostudium
 • Bezpečně a bez rizika
 • Výuka Informatiky dle nového RVP

LAB - Virtualní realita

LVR je software pro zábavné vzdělání pomocí 3d modelů, animací a virtuálních scén. LVR umožňuje obohatit výuku za pomocí moderních výukových pomůcek jako jsou VR headsety nebo tablety. Vdechněte život učebnicím a vytvořte poutavý příběh, který zanechá údiv.

Funkce

 • Načtení výukových modulů
 • Tvorba a úprava výukových modulů uživatelem
 • Vkládání statického 3D modelu
 • Vkládání 3D modelu s animací
 • Přehrávání animovaného modelu
 • Obarvení 3D modelu pomocí
 • jednoduché barvy
 • obrázku uloženého na disku - textury
 • Vkládání obrázku uloženého na disku do 3D scény
 • Vytvoření snímku obrazovky v programu
 • Asistovaný rozklad 3D modelu na menší části
 • Zobrazení struktury 3D modelu
 • Vložení vlastního popisku a ukazujících prvků do scény
 • Zobrazení a ovládání 3D scény ve VR brýlích
 • Zobrazení a ovládání 3D scény na mobilních zařízeních Android, iOS
 • Vkládání a přehrávání zvukových souborů
 • Tvorba fyzikálních simulací
 • Tvorba programového kodu uživatelem
 • Distribuce výukových modulů po síti
 • Možnost propojení více uživatelů do stejného modulu, virtuální scény
 • Podporované operační systémy: Windows 10 a výše, Android, Linux

Publikováno